Tiêu chuẩn thiết kế cọc khoan nhồi trong xây dựng

Trong việc xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công nghệ cọc khoan nhồi là một trong những phương pháp về móng nhà, thường được áp dụng cho các mô hình nhà cao tầng hiện nay. Để việc thi công đảm bảo chất lượng, cần tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế cọc khoan nhồi, sử dụng một cách hợp lý. Cọc khoan nhồi là gì? Cọc khoan nhồi là loại cọc được áp dụng trong việc thi công các công trình, chủ yếu là nhà cao tầng. Loại cọc này thường có tiết diện tròn và…